January 13th, 2017

ДИСКУССИЯ: Рыбалка или безделье 12.01.17


ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ ПОЛТАВА
12.01.2017
***
Дискуссия на тему: Что круче – рыбалка или безделье?
Дискуссанты: Человек Маска – Кихот.
Человек Маска доказывает позицию, что рыбалка круче безделья.
Кихот доказывает обратное – безделье круче.
***
Аргументация Человека Маски построена на тезисах:
1.Рыбалка делает человека здоровее.
2.Рыбалка – лучший способ привести свои мысли в порядок.
3.Рыбалка – доступное удовольствие.
***
Аргументация Кихота построена на тезисах:
1.Ничегонеделание круче работы (безделье круче рыбалки).
2.Любое человеческое действие приводит в итоге к ничегонеделанию и именно в этот момент расслабления человек получает нирвану (высшее удовольствие).
3.Человеческий организм мотивирует себя гормонами счастья именно на ничегонеделание, поскольку именно в этот момент организм расходует меньше всего энергии на свою жизнедеятельность.
***
Аргументация Человека Маски построена на практическом опыте получения человеком удовольствия от рыбалки.
Аргументация Кихота построена на теоретических предпосылках энергетического превосходства ничегонеделания (безделья) перед рыбалкой.
***
Итак, чьи аргументы весомее?
Рыбалка круче безделья или безделье рыбалки?

ПРО МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ВОДІЇВ


Згідно ст. 45 Закону № 3353[1] водії підлягають обов’язковому в тому числі щозмінному передрейсовому і післярейсовому огляді. Організувати такий огляд повинна адміністрація підприємства, до штату якої входять водії (ст. 47 Закону № 3353).
На сьогодні порядок такого огляду встановлено Положенням № 65/80[2].
Відповідно до п. 4.6 Положення № 65/80 результати проведеного передрейсового та післярейсового медичного огляду заносяться до відповідного Журналу за формою згідно з додатком 3 до цього Положення. За наявності дорожнього листа медичним працівником робиться запис у ньому про результат контролю стану здоров'я водія автотранспортного засобу.
Тобто, якщо дорожній лист є, у ньому ставиться відповідний запис. Якщо немає – запис не ставиться. Базовим документом, який підтверджує проходження щозмінного медогляду є Журнал щозмінного медогляду. А не дорожній лист.
Таким чином, якщо підприємство відмовилося від оформлення шляхових (дорожніх) листів, воно не зобов’язане оформляти якісь додаткові документи, де би проставлялася відмітка про проведення медогляду. Причому інших затверджених форм документів, де б передбачалося проставляння відмітки лікаря, також немає.

Разом з тим інформація щодо проведеного щозмінного техогляду повинна заноситися до Журналу операцій перевірки технічного стану КТЗ (колісного транспортного засобу) контрольно-пропускним пунктом, за формою додатку 3 до Порядку № 974[3].

проводити щозмінні передрейсові та післярейсові огляди зможе будь-який лікар лікувального профілю та/або молодший медпрацівник з медичною освітою за спеціальністю "сестринська справа", "лікувальна справа".

Щоб забезпечити проведення щозмінних оглядів водіїв, підприємство може прийняти медичного працівника у штат або укласти договір на їх проведення з медичним закладом (медпрацівником).
Зауважимо, що за випуск на лінію транспортного засобу, водій якого не пройшов щозмінний медогляд, суб'єкта господарської діяльності може бути покарано штрафом від 40 до 50 НМДГ (680-850 грн.).

ПОЛОЖЕННЯ про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України
від 31 січня 2013 р. N 65/80

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2013 р. N 308/22840

1.4. Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів (далі - перевізник).

1.8. Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюються лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю "сестринська справа", "лікувальна справа" (далі – медичні працівники).

ІV. Порядок проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів

4.1. Щозмінний передрейсовий медичний огляд проводиться для водіїв транспортних засобів перевізника безпосередньо перед їх виїздом у рейс.
У разі виявлення ознак хвороби протягом зміни водії підлягають післярейсовому медичному огляду.

4.2. Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів проводяться в індивідуальному порядку. Під час огляду присутність сторонніх осіб забороняється.

4.3. Проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв здійснюється у відведеному спеціальному приміщенні. Приміщення повинно бути оснащене відповідно до Табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, наведеного у додатку 2 до цього Положення.
….
4.6. Результати проведеного передрейсового та післярейсового медичного огляду заносяться до Журналу щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв (далі - Журнал) за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.
Медичний працівник власноруч заповнює усі графи Журналу, а водій ставить свій підпис у графі "Підпис водія про відсутність скарг".
За наявності дорожнього листа медичним працівником робиться запис у ньому про результат контролю стану здоров'я водія автотранспортного засобу.

Міністерство охорони здоров'я України МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА N 137-2/о

Найменування закладу охорони здоров'я

ЖУРНАЛ
ЩОЗМІННОГО ПЕРЕДРЕЙСОВОГО ТА ПІСЛЯРЕЙСОВОГО МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ВОДІЇВ

Дата N
з/п
Прізвище,
ім'я та
по батькові
Скарги Підпис водія про відсутність скарг на стан здоров'я Темпе-
ратура
тіла
Артері-
альний
тиск
Проба
на
алкоголь
Частота
пульсу
Висновок
медичного огляду
Підпис
медичного
працівника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11[1] Закон України від 30.06.93 р. № 3353-XII «Про дорожній рух»
[2] Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затверджене наказом МОЗУ і МВСУ від 31.01.2013 р. № 65/80
[3] Порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затверджений наказом Мінтрансу від 05.08.2008 р.  № 974